Praathoek of Vergaderplek

Welkom op deze pagina waar je teksten zal kunnen vinden die dieper in gaan om het onderwerp "God vinden" en op het onderwerp "God behouden".

 

Wij mogelijk namelijk niet vergeten dat men God kan vinden  maar zoals alles wat wij kunnen vinden of hebben is het ook mogelijk God te verliezen. Daarom is het belangrijk om na dat men manieren heeft gevonden om op zoek te gaan naar God en heeft ingezien wie de weg naar God is, dat men God vindt en deze enorme schat in het hart bewaart en met Hem een blijvende relatie aan gaat.

 

Op deze pagina vertellen wij u hoe dit best mogelijk is.

Van harte welkom op deze site.

Beste,

 

Wij vinden het fijn dat u ons op het net hebt gevonden. Dat net heeft zo veel te bieden zodat wij dikwijls door de bomen het bos niet meer zien.

 

In deze wereld zijn er niet zo veel mensen meer geïnteresseerd in een godheid of in een Maker van dit grote geheel.

 

Onze bedoeling is om aan te tonen dat het wel belangrijk is dat wij op zoek gaan naar God  en dat wij Hem ook vinden. Er hangt namelijk veel van af. Het is belangrijker dan velen denken om werkelijk God te vinden en met Hem een goede relatie aan te gaan.

 

Wij hopen  dat wij mee kunnen bijdragen aan uw zoektocht naar God, de Allerhoogste Schepper.

meer lezen 0 Berichten

Vinden komt pas na goed zoeken

Vooraleer men iets kan vinden moet men de ogen open doen en zien. Als men iets wil vinden moet men er voor naar op zoek gaan.
Om God te vinden moet men er ook eerst naar gaan zoeken.

meer lezen 0 Berichten

De Schepper God wil gevonden worden

Als het over de Schepper of de God boven alle goden gaat spreken wij over Iemand of Iets Die of Dat wil gevonden worden en die kan gevonden worden.

meer lezen 0 Berichten

Naar het vergankelijke of het onvergankelijke kijken #1

In deze eerste reeks willen wij kijken naar wat de mens meestal op het oog heeft en waar hij het meeste waarde aan hecht en of dat hij zijn ogen niet beter op iets anders zou richten.

meer lezen 0 Berichten

Naar het vergankelijke of het onvergankelijke kijken #2

In de wereld waar de meeste ogen gericht zijn op het zichtbare moet men te weten komen dat het onzichtbare veel belangrijker is, alsook dat

voor het verderfelijke en het onverderfelijke bestaat een oplossing in de Christenheid die voor iedereen voor handen ligt.

meer lezen 0 Berichten

Naar het vergankelijke of het onvergankelijke kijken #3

In het verleden en in het heden zijn mensen geconfronteerd geworden met het vergankelijke. Het materiële en verlangen naar macht zorgden in vele gevallen voor struikelblokken.

meer lezen 0 Berichten

Naar het vergankelijke of het onvergankelijke kijken #4

Al de zichtbare dingen zijn beperkt in tijd, zoals wij ook beperkt in tijd zijn en zullen vergaan. Ook al zullen wij ook vergaan hebben wij een hoop in het vooruitzicht.

meer lezen 0 Berichten

Naar het vergankelijke of het onvergankelijke kijken #5

Er zijn heel wat onzekerheden in deze wereld maar ook een deel zekerheden. Als mens moeten wij die te weten komen en erkennen dat wij in onze beperktheid van bestaan en denken het geen zin heeft om eigen goden te scheppen in de hoop dat dezen ons ter wille zouden komen.

meer lezen 0 Berichten

Naar het vergankelijke of het onvergankelijke kijken #6

In het voorgaande hoofdstuk hebben wij even geluisterd naar wat Sigmund Freud, Jan Van Ruusbroec en Johannes van het Kruis te zeggen hadden. Vandaag willen wij ook even kijken naar wat Ignatius van Loyola of Moeder Teresa zouden geloofd hebben.

meer lezen 0 Berichten

De Bijbel 1: Tenach of Oude Testament

In 7 afleveringen zullen wij een kijkje nemen op het meest vertaalde en gedupliceerde literair werk waarin een veelvoud van genres en stijlen aanwezig zijn: de bijbel, de Bestseller aller tijden.

meer lezen 0 Berichten

De Bijbel 2: Verborgen boeken

Door sommigen worden bepaalde boeken als onderdeel van het Oude Testament van de Bijbel beschouwd al hoewel deze niet in de canon van de Bijbel zijn opgenomen. Zo zijn er de verdoken geschriften of de Apocriefen van het Oude Testament en Apocriefen van het Nieuwe Testament.

meer lezen 0 Berichten

De Bijbel 3: Nevie'iem of profeten

Als 3° beschouwing van de bijbel kijken wij naar de profeten of Neviiem (Nevie'iem) wiens beginletter het 2° component vormt van het Hebreeuws acroniem "Tenach".

meer lezen 0 Berichten

De Bijbel 4: Ketoeviem of Geschriften

Als 4° beschouwing van de bijbel kijken wij naar de slotletter van het Hebreeuws acroniem "Tenach". Daar vindt men de CH van Ketoeviem (Geschriften). Na het Wetboek en de Profetische Geschriften is er de plaats voor de andere Geschriften zoals gezangen, klaagliederen, gedichten, spreuken, kronieken en enkele losse verhalen, die in bepaalde christelijke Bijbels wel een andere volgorde genieten.

meer lezen 0 Berichten

De Bijbel 5: 2° Ketoeviem of Messiaanse Geschriften

Na een eerste reeks Geschriften, de Ketoevim of Kethuvim aleph, die de Pre-Messiaanse Geschriften afsluiten vormen de tweede reeks Ketoeviem of Kethuvim Bet de Messiaanse Geschriften

meer lezen 0 Berichten

De Bijbel 6: Opdrachtgever en Schrijvers

Als men een groot naslagwerk heeft is er meestal een bedenker en een hoofdredacteur die de schrijvers in goede banen leidt. Zo ook voor de bijbel is er een Opdrachtgever. Deze echter heeft Zijn Woorden gedicteerd aan de schrijvers die op hun beurt hun levensverhaal ook blootlegden zodat anderen er van konden leren.

meer lezen 0 Berichten

De Bijbel 7: Boeken voor de juiste houding en keuze

In 7 afleveringen hebben wij een inleiding gegeven tot de grote verzameling die gebundeld is tot een meesterwerk dat de tand des tijds goed doorstaan heeft.

Wij geloven dat God Zelf die mensen koos om Zijn boodschappen op te schrijven en zo in een tijdsspan een Bestseller aller tijden wist te creëren met een bibliotheek van boeken (vandaar de naam Biblia of Bijbel) die niet alleen de geschiedenis van de mensheid, maar ook een goddelijke openbaring weergeven.

meer lezen 0 Berichten

De Bijbel 8: Gods Woord niet van mensen

De bijbel verklaart van zichzelf het Woord van Hogerhand te zijn, door God geïnspireerd en niet van menselijke oorsprong

meer lezen 0 Berichten

De Bijbel 9: Geheel nuttig

Velen denken dat enkel het Nieuwe testament de bijbel voor de Christenen is, maar niets is minder waar. De Bijbel hoort in zijn totaliteit als Woord van God aangenomen te worden ter volledige vorming.

meer lezen 0 Berichten

Als je beseft dat God bestaat

Als je tot het besef bent gekomen dat er wel een Hoger Wezen hoort te bestaan dat verantwoordelijk is voor het bestaan van alles, kan je proberen er meer over te weten te komen, Hét te vinden en proberen er contact mee te maken en er een relatie mee op te bouwen.

 

Indien Het Allerhoogste Wezen, de Schepper van hemel en aarde, een element is of een persoonlijkheid met een persoonlijkheid, kan het wel degelijk de moeite lonen om er mee in contact te komen.
Om  er mee in contact te geraken komt het er dan op aan om dat Superieur Wezen te vinden. Hiertoe zijn er meerdere mogelijkheden die je op weg kunnen helpen om God te vinden. Het goede van heel de zaak is dat God zelf ook wil dat wij Hem vinden en hiervoor de middelen heeft verschaft.

 

Zo is de bijbel het ideale middel om meer te weten te komen over de vele goden en over de Allerhoogste God. In dat Boek der boeken staat voldoende vermeld dat ons op weg zou moeten helpen om God beter te leren kennen en om een goede relatie met Hem op te bouwen.

 

Je moet wel beseffen dat als je tot het besluit bent gekomen dat er meerdere goden en idolen zijn waar mensen zich mee bezig houden maar dat er daar boven wel een veel Machtiger Grootser Wezen is dat als Enige Ware God wenst erkent en aanbeden te worden, dat u de verantwoordelijkheid draagt over dat besef en er naar hoort te handelen.

 

Eens wij weten dat God een werkelijkheid is moeten wij zelf de keuze maken hoe wij daar mee gaan omgaan.
In de volgende artikelen gaan wij daar dieper op in gaan en gaan wij na gaan hoe wij best omgaan met onze bevindingen en met de kennis of wetenschap dat God werkelijk bestaat.

meer lezen 0 Berichten