De Bijbel 1: Tenach of Oude Testament

In 7 afleveringen zullen wij een kijkje nemen op het meest vertaalde en gedupliceerde literair werk waarin een veelvoud van genres en stijlen aanwezig zijn: de bijbel, de Bestseller aller tijden.

Messias verkondiging

Door het Woord van de Schepper kwam alles tot "zijn". Hij sprak en er "ontstond". Zo ook schiep Hij de mens en sprak Hij tot hen. Hij verlangde een connectie en een goede communicatie met hen.

 

God is een eeuwige Geest die echter niet door de mensen kan gezien worden. Nadat de mens gekozen had om tegen God de Allerhoogste Schepper van hemel en aarde te rebelleren werd deze uit de Tuin van Eden verbannen en voorzag God andere middelen om hen toe te spreken.

 

Om Zijn wensen over te brengen en mensen te begeleiden gebruikte Hij nog steeds Zijn Stem of Woord. Maar veel mensen sloten zich af van God en wilden niet meer Zijn Stem horen. Om de kansen open te laten zodat zij steeds naar Hem terug konden keren voorzag God dat Zijn Wensen en Woorden voor altijd genoteerd zouden worden.

 

God heeft mensen gebruikt om Zijn woorden op te schrijven. Die woorden werden verzameld in verschillende rollen of boeken, die we de "Bijbel" (uit Biblia = collectie van boeken) of de Heilige Schrift of Boek der boeken noemen.

 

In die "verzameling van boeken ', die erkend worden als de Schrift van de christelijke kerken, vinden we 66 boeken, waarvan is overeengekomen dat ze moeten worden beschouwd als het onfeilbare Woord van God. Maar voor de Joden geldt alleen het eerste deel van de Bijbel als hun schriftreeks. Die boeken zijn voor hen gebundeld in de Tanakh of Tenach. Voor die reeks van 39 Bijbelboeken wordt ook een alternatieve naam gegeven, namelijk Mikra wat 'geschrift' betekent.

Tenach is een Hebreeuws acroniem dat is gevormd uit de eerste letters van de drie onderdelen waaruit het is opgebouwd:

  1. T van Thora (Wet)
  2. N van Nevie'iem (Profeten)
  3. CH van Ketoeviem (Geschriften). De uitspraak van de k-klank aan het begin van het woord ketoeviem verandert in een ch-klank aan het einde van het woord Tenach.

Het geschreven Hebreeuws bestaat van origine slechts uit medeklinkers, en ook tegenwoordig worden klinkertekens in het Hebreeuws weinig gebruikt. Het acroniem "Tnch" is dan ook alleen uit medeklinkers opgebouwd. De klinkers zijn voor de uitspraak echter nodig en worden in de transliteratie wel geschreven. De Tenach is in het Hebreeuws geschreven (met uitzondering van een paar passages die in het Aramees zijn geschreven in de Bijbelboeken Ezra (4:8 - 6:18 en 7:12-26) en Daniël (3:4b - 7:28)).

 

Deze joodse boeken die de Judaische literatuur vormen worden door de christenen ook wel het Oude Testament genoemd en worden beschouwd als Gods Woord dat wij helemaal ter harte moeten nemen. Deze Pre-Messiaanse Geschriften praten veel over de te komen Messias. Als een oplossing voor de vloek van de dood die over de mens was komen te vallen, bij de eerste zondeval, voorzag God een mens die zich als loskoopsom mocht aanbieden om zo het hele volk te redden. Deze redder of Kristos/Christos of loskoper Messias werd reed vroeg in de loop van de geschiedenis van het mensdom aangekondigd.
De Joden of Israëlieten, buiten de Messiaanse Joden,
verwachten nog steeds dat die beloofde Messias zal komen, maar wij als christenen geloven dat Jesjoea of Jeshua de gezondene van die Ene Ware God is over wie al de hele tijd in die oudere werken werd gesproken. Voor christenen zijn die oudere werken, geschreven voor de geboorte van de Nazareen Jeshua, heden bij de meesten beter gekend onder de verkeerde naam Jezus Christus, daarom ook zo belangrijk. Dit omdat zij Jeshua of Jezus aankondigen en ons de tekenen geven waaraan wij kunnen herkennen hij die beloofde gezondene van God is. Deze Nazarener man of mens van vlees en bloed, die de zoon van God of het vlees geworden woord wordt genoemd, heeft tijdens zijn leven steeds die Hebreeuwse en Aramese teksten gebruikt om zijn leerstellingen te onderbouwen en God verder te verklaren.

 

Deze grote leermeester of rabbi, moet ons een voorbeeld zijn om ook die geschriften goed te leren kennen. In hem moeten wij nu geloof hechten. We vallen onder dit ministerie van hem die ons ook in een herstelde relatie met God heeft gebracht. Door zijn offerdaad kunnen wij ons nu ook als kinderen van de belofte aanschouwen en onszelf kinderen van God noemen.

Volledige rollenset van de Tenach of de Judaische Heilige Schrift, ofwel Joodse Bijbel

Reactie schrijven

Commentaren: 0