Naar het vergankelijke of het onvergankelijke kijken #1

In deze eerste reeks willen wij kijken naar wat de mens meestal op het oog heeft en waar hij het meeste waarde aan hecht en of dat hij zijn ogen niet beter op iets anders zou richten.

Liever menselijke leerstellingen

In dit systeem van de dingen houden de meeste mensen er aan om hun eigen verlangens te volgen en gaan ze op zoek naar docenten (theologen) die hen vertellen wat ze eigenlijk graag willen horen. De meeste mensen zullen de waarheid verwerpen en verkiezen om vreemde mythen en filosofische bedenkingen te volgen, omdat ze deze meer interessant of intrigerend vinden, dan dat wat duidelijk wordt verteld in de Heilige Schrift (2 Timotheüs 4: 3-5).

“3 Want er zal een tijd komen, dat zij de heilzame leer niet verdragen zullen; maar naar hunne eigen lusten zullen zij zichzelven leeraars verzamelen, naardat hun de oren jeuken, 4 en zullen de oren van de waarheid afwenden, en zich tot de fabelen keren. 5 Maar gij, wees wakker in alles, lijd, doe het werk eens evangeliepredikers. verricht uw ambt getrouw.” (2 Timotheüs 4:3-5 LU)

U die meer te weten wil komen over het leven, de reden waarom wij hier zijn, en zij die willen weten wat of wie over je leven heerst, moeten een heldere geest in iedere situatie behouden.

"U hebt ons o Heer gemaakt voor jezelf, en onze harten zijn rusteloos totdat ze rusten in u." Zo begon St. Augustinus van Hippo in zijn beroemde spirituele autobiografie, Confessions.

Als u zich deze onrustige rabauw voor je eigen ziel voelt, ben je hier op de goede plek terecht gekomen.
Met onze geschriften willen we u namelijk de weg naar God tonen, door het verstrekken van een aantal eerlijke, doordachte geschriften over de zoektocht naar de waarheid en God en door het tonen van de Bijbelse leer over het standpunt van de mens en Gods plaats in het universum.

 

+

Vervolg:

Naar het vergankelijke of het onvergankelijke kijken #2

Reactie schrijven

Commentaren: 0