Kerk en geloof

Afvalligheid en ware geloof

In deze wereld bestaan er heel wat godsdiensten zo wel als atheïstische  en humanistische bewegingen.

 

Als wij op zoek zijn gegaan naar God hebben wij kunnen zien dat er voor ons heel wat wegen bloot lagen, maar dat niet alle wegen ons naar het juiste einddoel konden brengen.

Je zal al gemerkt hebben in de vorige elementen van dit drieluik (Op zoek naar God en de Weg naar God) dat men om tot de waarheid te komen wel eens moet ploeteren in de modder.

 

In dit derde luik van de trilogie hopen wij dat u op een punt bent gekomen dat u er zeker van wil zijn dat u niet enkel tot het juiste of ware geloof bent gekomen maar dan ook de juiste vereniging van Bijbelgetrouwe gelovigen kan vinden waarmee u zich wil associëren om de ene Waarachtige God te dienen.

In die websites hebben wij er ook op gewezen dat als men God wil vinden en Hem eren wij ons niet moeten gaan opsluiten of afzonderen.

 

Indien wij een zeer goede intieme relatie met God wensen moeten wij ons eerder voegen bij dezen die ook God willen eren en loven. Wij horen ons te verenigen als kinderen van God terwijl wij het werk van God Zijn zoon verder zetten hier op aarde, met het kenbaar maken van Gods Naam.

Tot het geloof gekomen zal u beseffen dat er wel zeer gigantisch bouwwerken mogen zijn waarin mensen samenkomen die beweren God te eren maar waar men zich helemaal niet houdt aan de Voorschriften van God.

 

Tot geloof gekomen zal men moeten beseffen dat het niet altijd die grote kerkgemeenschappen zijn die de Waarheid verkondigen en niet op de juiste wijze God dienen. Dat maakt dat wij wanneer wij op het punt komen dat wij God vinden beslissingen zullen moeten nemen die niet altijd makkelijk zullen blijken.

Het kan gerust zijn dat je jezelf van je oude kerkgemeenschap moet ontslaan of dat je op zoek moet gaan naar een kleine gemeenschap waar wel het geloof beleden wordt dat Jezus voorstond en dat zich aan Gods regels houdt.

Hieronder kan je teksten vinden, van deze website, die verder ingaan op geloof, geloven en uitwerking van het geloof. Hopelijk zullen deze u ook verder kunnen helpen voor het maken van de juiste keuze om lid te worden van een christelijke geloofsgemeenschap die de Bijbelse leerstellingen volgt en zich niet houdt aan menselijke tradities, menselijke of kerkelijke dogma's die tegen de leer van de Bijbel indruisen.

 

Zo hopen wij dat u na ernstig Bijbelonderzoek een juiste keuze zal maken om een kerk naar smaak en taal te vinden, die zo goed mogelijk haar werking laat verlopen zoals God het wil.


Artikelen rond geloof en geloofsbeleving

Naar het vergankelijke of het onvergankelijke kijken #3

In het verleden en in het heden zijn mensen geconfronteerd geworden met het vergankelijke. Het materiële en verlangen naar macht zorgden in vele gevallen voor struikelblokken.

meer lezen 0 Berichten

Naar het vergankelijke of het onvergankelijke kijken #5

Er zijn heel wat onzekerheden in deze wereld maar ook een deel zekerheden. Als mens moeten wij die te weten komen en erkennen dat wij in onze beperktheid van bestaan en denken het geen zin heeft om eigen goden te scheppen in de hoop dat dezen ons ter wille zouden komen.

meer lezen 0 Berichten

Naar het vergankelijke of het onvergankelijke kijken #6

In het voorgaande hoofdstuk hebben wij even geluisterd naar wat Sigmund Freud, Jan Van Ruusbroec en Johannes van het Kruis te zeggen hadden. Vandaag willen wij ook even kijken naar wat Ignatius van Loyola of Moeder Teresa zouden geloofd hebben.

meer lezen 0 Berichten