Naar het vergankelijke of het onvergankelijke kijken #2

In de wereld waar de meeste ogen gericht zijn op het zichtbare moet men te weten komen dat het onzichtbare veel belangrijker is, alsook dat

voor het verderfelijke en het onverderfelijke bestaat een oplossing in de Christenheid die voor iedereen voor handen ligt.

Het zichtbare en onzichtbare + Een openbarend uitgebreid wereldbeeld

We zouden u graag overtuigen dat de christenheid de beste oplossing voor u zou kunnen zijn. Het kan voldoen aan zowel ons hart en onze geest. De Christenheid is niet alleen een uitgebreid wereldbeeld, maar openbaart ons een God die liefdevol voldoet aan zowel onze existentiële behoeften en uw verlangen naar waarheid en verlossing van al deze problemen van de aarde.

 

Hoewel God niet kan worden gezien is Hij wel degelijk echt en bestaande. We hopen dat deze artikelen nuttig zullen zijn voor u in uw zoektocht naar God en dat zij licht zullen werpen op de vertroebelde gedachten die u zou kunnen hebben.

 

De mens kan God niet zien en leven (Exodus 10:28; 33:20), maar de onzichtbare God wil Zich verbinden met Zijn schepselen. We worden gevraagd om de onzichtbare God, onze Vader, die ook de hemelse Vader van Jezus en Abraham en vele anderen is, om te bidden naar de voor hen slechts één ware God, de God van Israël.

“en Farao sprak tot hem: Ga ván mij, en wacht u, dat gij niet weder voor mijne ogen komt; want op den dag, waarop gij voor mijne ogen komt, zult gij sterven.” (Exodus 10:28 LU)

 “En Hij sprak verder: Mijn aangezicht kunt gij niet zien, want geen mens zal leven, die Mij ziet.” (Exodus 33:20 LU)

Want voor de mens is het heel moeilijk om te geloven in iets wat niet kan worden gezien. Maar het onzichtbare is eeuwig (2 Korintiërs 4:18) en de mens moet weten dat er in het ongeziene de Allerhoogste schat verborgen ligt.

“die niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare; want wat zichtbaar is, is tijdelijk, maar wat onzichtbaar is, is eeuwig.” (2 Corinthiërs 4:18 LU)

De meeste mensen hebben hun ogen op de dingen gericht die ze kunnen zien. Ze worden vaak verblind door al het materiaal dat deze wereld hen kan bieden. Materialisme doodt heel wat mensen op deze aarde in dit systeem van de dingen. In plaats van te zoeken naar vergankelijke dingen kunnen wij onze ogen beter richten naar het onvergankelijke, omdat alle dingen die we te zien krijgen hier op aarde, een limiet van bestaan hebben.

Reactie schrijven

Commentaren: 0