Naar het vergankelijke of het onvergankelijke kijken #6

In het voorgaande hoofdstuk hebben wij even geluisterd naar wat Sigmund Freud, Jan Van Ruusbroec en Johannes van het Kruis te zeggen hadden. Vandaag willen wij ook even kijken naar wat Ignatius van Loyola of Moeder Teresa zouden geloofd hebben.

In deze wereld moeten we vaak heel hard werken en sommigen kunnen denken dat het allemaal voor niets is. Voor een aantal van hen komt daar ook precies geen einde aan. Maar voor degenen die in God geloven en wat Hij zei, is er hoop en kijken ze uit naar enorme goede vooruitzichten.

 

In het geval u op zoek bent naar een beter leven moet je beter eerst uitkijken naar Die Onzichtbare die je een veel beter leven kan geven dan dit vergankelijke.

 

U kunt er ook zeker van zijn dat als je op zoek bent naar God, God je zal vinden.

Ignatius van Loyola of Moeder Teresa zouden ook geloofd hebben dat, zelfs als we op zoek zijn, en zelfs als we ons meestal verloren voelen, God er is om ons op een of andere manier te vinden, ongeacht of het voelt op die juiste manier voor ons. Ignatius geloofde dat wanneer we onszelf richten op een waardig doel dat onze schamele kracht te boven gaat, we uit een bron van betekenis, kracht, vrede en moed putten die buiten ons ligt. We gaan beseffen, in een genadevol moment, dat we geroepen zijn voor een groot doel, dat we niet  op ons eigen kunnen doen, maar dat we ook niet hoeven te doen op ons eigen. Dat is de reden waarom Ignatius er op dringt, in de een na de andere van zijn Geestelijke Oefeningen, dat we spreken tot  Jezus "in de manier waarop een vriend spreekt naar de andere." - {Als je op zoek bent naar God vindt God u}

Als je begint met het zoeken naar God moet je je geest open stellen en bereid zijn om de Schrift, het apart geplaatste of heilig Boek der boeken te zoeken. God heeft het de wereld gegeven ter stichting. Die woorden in Zijn Naam geschreven, zullen licht werpen op deze wereld en over wat er nog te komen valt. Geschreven voor wie op het punt staat te worden aangerekend, zijn die samengestelde 66 boeken , allemaal verbonden met elkaar en moeten zij worden beschouwd als een onverbrekelijke eenheid. Alle woorden er van, zullen u het ware gezicht tonen van Jehovah Wie de Almachtige God, Host van de gastheren is, groter dan alle goden en Koning boven alle koningen. De Bijbel zal ook laten zien wie wie is en u op de juiste manier tot het zoeken naar Christus, de weg naar God, brengen .

 

Door die Nazarener man zal het mogelijk zijn om God figuurlijk te zien, omdat hij God heeft laten zien. Op deze website hopen we dan ook dat wij in staat zullen zijn om te laten zien wie God is en wat Hij voor ons en de wereld doet.

 

We moeten weten dat de mens veel dogma's heeft gecreëerd, leringen die mensen zouden moeten geloven omdat zij onverklaarbaar en onbegrijpelijk zouden zijn voor de mens. Weet echter dat God het niet zo ingewikkeld heeft gemaakt als sommigen beweren. God is een God van liefde, orde en rust, Die wil dat mensen Hem kennen.

We moeten ons bevrijden van de last van de knieval aan de dictaten van wat mensen zeggen wat er in dat heilig boek zou staan. We moeten ons bevrijden van de menselijk dictaten en overwegen om meer te zien wat er werkelijk in het Boek der boeken geschreven staat. Door het te willen openen van onze ogen zal u  komen te zien wat er werkelijk in de Bijbel geschreven staat. Dan zal u opgelucht kunnen ademhalen en inzien dat die intellectuele moeilijkheden van het aanvaarden van de dogmatische beweringen van een kerkelijke hiërarchie helemaal niet nodig zijn om een goede relatie met God op te bouwen.

 

Luisterend naar de Maker zelf, zodat de woorden van God tot u komen, zal je inzien hoe de ketens ontgrendeld kunnen worden. Je zult zien hoe u ook bevrijd kan worden en je eigen spirituele pad kan volgen. Thomas Merton, een trappist, die er  een leven lang alleen aan deed om dit te vinden ontdekte een oase van rust en vrede.

"Volg mijn wegen en ik zal u leiden tot goudharige zonnen, logo's en muziek, onberispelijk vreugden, Onschuldige vragen en boven alle antwoorden: Want ik, De Eenzame Plek, ben Uzelf: ik, Het Niets, ben uw Alles. Ik Stilte, ben uw Amen! "

Geef het een bubbelbad. Het mag je misschien net bevrijden van de ketenen van de orthodoxie en uw geestelijk leven een kickstart geven.

 

We zijn verheugd dat jij deze site gevonden hebt en hopen dat we in staat zullen zijn om jou te begeleiden langs je weg in je zoektocht naar God.

 

Uitkijkend naar een goede start en een goede afloop van de grote wedloop, hopen wij dat jij ook, in de nabije toekomst, de race samen met ons mag eindigen op een volwaardige en goedgekeurde wijze.

 

Wij wensen je veel geluk en een goede start.

Aanvullende lectuur

 1. Als God bestaat
 2. De Bijbel als Gids
 3. Omgaan met zorgen in ons leven
 4. Zit je in de put? Stop dan met graven!
 5. Oorzaak lijden en dood
 6. Op zoek naar spiritualiteit 2 Hoe te vinden
 7. Weet wie met je gaat en stop te proberen je leven te controleren
 8. Bible a guide - Bijbel als gids
 9. Uitdagende vordering 1 Wiens Woord
 10. Woorden neergeschreven ter toerekening van elke mens
 11. Dagen en jaren die voorbij gaan maar het Woord blijft bestaan
 12. Want het is geen leeg woord
 13. Schepper en Blogger God 3 Les en oplossing
 14. Schepper en Blogger God 9 Een Blog van een Boek 3 Over Profetie
 15. Schepper en Blogger God 12 Het Oude en Nieuwe Blog 2 Blog voor elke dag
 16. Kroniekschrijvers en profeten #4b Vroege of Grote Profeten
 17. De uitstraling van God en zijn pleitbezorger
 18. Wonder van openbaring
 19. Hermeneutiek om uit te dragen #6 Geen Excuus
 20. Hermeneutiek om uit te dragen #10 Verkondigen
 21. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #4 Vergankelijkheid #2 Zuiverheid
 22. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #3
 23. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #4
 24. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #5
 25. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #6
 26. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #7
 27. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #8
 28. Het begin van Jezus #2 Aller Begin
 29. Het begin van Jezus #3 Voorgaande Tijden
 30. Het begin van Jezus #9 Een kwestie van Toekomst
 31. Voor de Wil van Hem die groter is dan Jezus
 32. Vergieten van Bloed, een Oud en een Nieuw Verbond
 33. Jezus drie dagen in de hel
 34. De Wederkomst en de eindtijd #2 Blik op de nabije toekomst
 35. De Wederkomst en de Eindtijd #5 De Verlosser uit de hemel
 36. Visie op Jezus’ wederkomst van invloed op vraag hoe met deze aarde omgaan
 37. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #8 Omgang met Leerstellingen
 38. Bescherming door leven in Christus
 39. Voorbij het verleden
 40. Vertrouw de toekomst aan God toe
 41. U God houdt de toekomst in handen
 42. Leg de afstand af
 43. Zij die in de renbaan lopen en geroepen zijn voor rechtvaardiging door geloof
 44. Geen race voor de snelste, noch een strijd der helden
 45. Onsterfelijkheid - Immortaliteit
 46. Wat gebeurt er als wij sterven
 47. Wij zijn sterfelijk en zullen tot stof vergaan
 48. Al of niet onsterfelijkheid
 49. Onsterfelijkheid
 50. Decomposition, decay - vergaan, afsterven, ontbinding
 51. Ontbinding
 52. Grave, tomb, sepulchre - graf, begraafplaats, rustplaats, sepulcrum
 53. Graf
 54. Sheol, Sheool, Sjeool, Hades, Hel, Graf, Sepulcrum
 55. Een prins en de dood
 56. Hoe zullen de doden weer levend gemaakt worden?
 57. Lichaam en ziel één
 58. Zo maar gerechtvaardigd?
 59. Helden en heiligen
 60. Christelijke Overdenking: Kijk naar vandaag
 61. De Bekeerling, bekeringsactie en bekering
 62. Wie zichzelf kent, is mild voor een ander
 63. Wat betreft de 10 geboden voor zelfliefde
 64. God Kijkt toe
 65. Tekenen van de laatste dagen wanneer moeilijke tijden zullen komen
 66. De Dag is nabij #2 Bruikbare informatie
 67. Twee soorten mensen
 68. Tot bewust zijn komen voor huidig leven
 69. God liefhebbenden gerechtvaardigd
 70. Dagelijkse keus betreffende de houding die wij voor die dag zullen maken
 71. In leven na dood gelovende Duitsers
 72. Verzoening en Broederschap 3 Verenigen onder de Hoeksteen

Reactie schrijven

Commentaren: 0