Relatie met God

Als men God vindt wordt het tijd
dat men met Hem ook een goede verhouding aan gaat.

In deze tijd waarin velen God willen belachelijk maken en ridiculiseren komt het er op aan dat wij als schepselen van God toch ons best doen om God te vinden en met Hem een relatie aan te gaan.

 

Onze zoektocht mag misschien niet over rozen gegaan zijn, genoeg stekels zullen er wel geweest zijn om ons op de proef te stellen.

 

Hopelijk hebt u uw zoektocht goed aangevangen en goed gebalanceerd zodat het mogelijk is dat u de eindstreep van de wedstrijd zal kunnen halen.

Hiertoe waren doorzettingsvermogen maar ook durf voor nodig.

 

Eens u god hebt gevonden zal u die durf en doorzettingsvermogen nog meer dan nodig hebben. Andere mensen zullen namelijk nog steeds u van God af willen brengen.

Eens dat u God hebt gevonden en te weten bent gekomen wat Zijn Heilige Naam is, moet u ook deze naam gebruiken en mee helpen verspreiden.

 

“9  Bid daarom als volgt: Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, 10 laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.” (Mattheüs 6:9-10 NBV)

 

Jezus heeft aan de wereld bewezen dat een mens bekwaam is om zijn eigen wil opzij te schuiven en de Wil van God te doen.

 

Nu u op het punt bent gekomen dat u de weg naar God kent en ook weet wie Jezus en zijn hemelse vader zijn, zal u verder beslissingen moeten nemen die u ofwel verder op weg helpen om de nauwe poort door te gaan of wel om het rechte pad te verlaten en de wedloop te verliezen.

Wanneer men de Hand van God ziet en Zijn meesterwerken of wonderwerken begint te zien, moet men kiezen voor Hem en weten waar anderen verkeerd gaan ten opzichte van Hem.

 

Je kan enkel tot een goede relatie met Hem komen wanneer je jezelf sterk genoeg hebt gemaakt om de marathon uit te lopen en steeds op het juiste rechte  pad te blijven.

 

Jezus heeft voor de verzoening en de gekochte race gezorgd. Jij moet het nu nog waar maken.

 

Wanneer je het ware geloof hebt gevonden zal je ook nog werken van geloof moeten presteren. Het is niet bepaald een race voor de snelste of een strijd voor de sterkste, maar voor de doorzetter. Wees dus vol goede moed, vol verlangen om ontbonden of bevrijd te worden en u aan te bieden als een kind van God.

 

Wees zeker van de bevrijding en ga voor de Allerhoogste God, Schepper van hemel en aarde en alles wat er op is.

Eens God gevonden kan u best ook op zoek gaan naar anderen die God gevonden hebben en de liefde voor Hem willen delen als Broeders en Zusters in Christus.

 

Samen kan je dan werken om je relatie met Hem en Zijn familie verder uit te bouwen.

 

Onderstaande teksten kunnen je hier bij helpen.

 

Veel succes.


Blog artikelen over de Allerhoogste God en de relatie met Hem en Zijn familie

Vinden komt pas na goed zoeken

Vooraleer men iets kan vinden moet men de ogen open doen en zien. Als men iets wil vinden moet men er voor naar op zoek gaan.
Om God te vinden moet men er ook eerst naar gaan zoeken.

meer lezen 0 Berichten

De Schepper God wil gevonden worden

Als het over de Schepper of de God boven alle goden gaat spreken wij over Iemand of Iets Die of Dat wil gevonden worden en die kan gevonden worden.

meer lezen 0 Berichten

Naar het vergankelijke of het onvergankelijke kijken #4

Al de zichtbare dingen zijn beperkt in tijd, zoals wij ook beperkt in tijd zijn en zullen vergaan. Ook al zullen wij ook vergaan hebben wij een hoop in het vooruitzicht.

meer lezen 0 Berichten

Naar het vergankelijke of het onvergankelijke kijken #6

In het voorgaande hoofdstuk hebben wij even geluisterd naar wat Sigmund Freud, Jan Van Ruusbroec en Johannes van het Kruis te zeggen hadden. Vandaag willen wij ook even kijken naar wat Ignatius van Loyola of Moeder Teresa zouden geloofd hebben.

meer lezen 0 Berichten