De Bijbel 5: 2° Ketoeviem of Messiaanse Geschriften

Na een eerste reeks Geschriften, de Ketoevim of Kethuvim aleph, die de Pre-Messiaanse Geschriften afsluiten vormen de tweede reeks Ketoeviem of Kethuvim Bet de Messiaanse Geschriften

Ten dienste van God

Nodige leesvoer

Weinig Christenen lezen de Bijbel. Velen hebben zelfs geen benul van welke teksten er toe behoren en wat er eigenlijk in staat, of wat er niet in staat.

 

Vaak komt het door de druk van de tijd an het dagelijkse leven. In wezen is daar tegenover vroeger niet veel verandert. Ook in de oude tijden gaven de mensen hun werkdruk naast hun analfabetisme als een excuus aan.

 

In de oudheid werd er dan toch regelmatig een ogenblik genomen om naar de voorlezing van die vele Geschriften te luisteren. In de Joodse gemeenschap is het tot op de dag vandaag zelfs nog een gewoonte eens per jaar de Hebreeuwse Geschriften helemaal door te lezen. Hiervoor worden drie dagen van bezinning uit getrokken.

 

Jezus en zijn volgelingen wezen hun toehoorders op de belangrijkheid om die Geschriften tot zich te nemen, dit om zichzelf te vormen en om hun te versterken in hun geloof en weerbaar te maken tegen de slechte invloeden van buiten af.

 

Na dat Jeshua (Jezus Christus) stierf en de apostelen van rabbijn Jezus Christus werden verlicht door Gods Geest, durfden ze uit hun isolement te komen en schreven zij op wat zij herinnerden van hun avonturen met hun meester leraar.

 

Ze hadden heel goed geluisterd naar de gezondene van God en wisten wat zijn belang voor de mensheid was. Zij waren er van overtuigd dat Jezus de beloofde Messias is en de weg naar God. Alsook vonden zij dat de mensen hem moesten leren kennen omdat met zijn loskoopoffer hij ons vrij kocht van zonden en God hem hiervoor verhoogde om een bemiddelaar te zijn tussen Hem en de mensen.

 

De discipelen van Christus Jezus presenteerden zijn woorden aan hun leerlingen en gaven ons de Messiaanse geschriften, zodat onze en komende generaties ook in staat zouden zijn om de weg naar God te vinden.

De in de Tuin van Eden beloofde en Losgeld

Door God Zijn spreken kwam alles te wezen. Zo ook kwam de belofte gemaakt in de Tuin van Eden tot stand met de geboorte van de door God uitgestuurde boodschapper die bereid was zijn eigen wil opzij te zetten om volledig de wil uit te voeren van zijn hemelse Vader.

Zich als losgeld aanbiedend aan zijn Vader kon hij zo redding over ons brengen. Dat is ook de reden waarom de apostelen het zo belangrijk vonden om de Goede Boodschap uit te dragen. De hoop van nieuw leven die zij van hun leermeester hadden mee gekregen wilden zij Pinksteren ook verder uitdragen.

 

In de notities die zij maakten brachten zij een overzicht van de woorden en daden van hun leermeester en hoe deze Gods Woorden neergetekend in de oude geschriften verduidelijkte. Verder maken zij in hun geschriften ook duidelijk ook wij Jezus moeten herkennen als die gezondene van God en in hem ons geloof en hoop moeten stellen.

 

Nadat in de Kethuvim Aleph werd uitgekeken naar die te komen Messias, brengt de Kethuvim Bet nu duidelijkheid over die lang verwachte belofte en wijst dit boekdeel ook naar de verder te ondernemen stappen en herhaald het nog eens de belangrijkheid om ons voor te bereiden op het komende Koninkrijk van God.

 

 

In het grootste deel van het Oude Testament richt men de schijnwerpers op een offer systeem waarin het bloed van dieren voorziet van een tijdelijke behandeling van het zonde probleem. In het Nieuwe Testament wordt de de Kristos - Christos of Christus, onthuld. De teksten maken duidelijk hoe Christus verscheen als degene die kwam om een einde te maken aan alle rituele offers - door zichzelf als het hoogste offer en als losgeld of losprijs aan te bieden.

 

 

In het Nieuwe Testament verwijst  Jezus vaak naar wat werd verteld in het Oude Testament of Hebreeuwse Geschriften. Hij geeft meer informatie en helpt mensen om deze eerdere geschriften beter te begrijpen. Door zijn acties en zijn woorden moeten de mensen gaan beseffen dat Jeshua, Jezus Christus, diegene is die in een groot aantal voorspellingen voorzegd is als komende Messias, die zijn volk zou komen te redden. In verscheidene passages van het Nieuwe Testament wordt aangegeven hoe die profetieën uit de Tenach minutieus werden vervuld in de persoon van Jeshua, Jezus Christus: de "zoon of zaad van Abraham" en de "zoon of zaad van David".Reactie schrijven

Commentaren: 0